Το Red Pill mobile, αποτελεί ένα μοναδικό εργαλείο για τους συνεργάτες μίας επιχείρησης, οι οποίοι κινούνται, κυρίως, εκτός της επιχείρησης, πωλητές, εισπράκτορες, ιατρικοί επισκέπτες, αλλά και όποια στελέχη θέλουν άμεση πληροφόρηση, όπου και όταν την χρειαστούν.

Πρόκειται για μία λύση, αποτελούμενη από δύο επιμέρους εφαρμογές, Web Application και Android Application. Το γεγονός αυτό μας δίνει την δυνατότητα μεγάλης ευελιξίας και παραμετροποίησης του συστήματος, ως προς τον τύπο και το πλήθος και την μορφή των δεδομένων, που θα είναι προσβάσιμα ανά συσκευή Android, αλλά και ως προς τους τύπους δεδομένων, που θα επιτρέπεται να δημιουργεί κάθε συσκευή στο ERP, όπως Ενέργειες, Παραστατικά, Ερωτηματολόγια κλπ.


Web Application

Βασισμένη στην τεχνολογία MS Windows ASP.NET, αποτελεί την «γέφυρα» μεταξύ της συσκευής Android και του ERP. Μέσω της εφαρμογής αυτής γίνεται όλη η παραμετροποίηση του συστήματος, ενώ αποτελεί και ένα B2B Portal πληροφόρησης και on-Line Reporting, είτε για εσωτερικούς, είτε για εξωτερικούς συνεργάτες της επιχείρισης. Συνεργάζεται ήδη με τα γνωστά ERP Softone, Atlantis και Atlantis X-Line, ενώ μπορεί να παραμετροποιηθεί και να συνδεθεί με οποιαδήποτε εμπορική εφαρμογή λειτουργεί με βάσεις δεδομένων MS-SQL Server. Αξιοποιεί, όπου υπάρχει, την δυνατότητα ενημέρωσης του ERP μέσω Web Service για άμεση καταχώρηση των εγγραφών (πωλήσεων, εισπράξεων κλπ), κατά τον συγχρονισμό των δεδομένων.


Android Application

Αναπτυγμένη αποκλειστικά για συσκευές Android (Κινητά ή Tablets), αξιοποιεί πλήρως και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις δυνατότητες του λειτουργικού συστήματος. Έχει την δυνατότητα να επικοινωνεί με το ERP σας, μέσω δικτύων κινητής τηλεφωνίας (4G/5G κλπ) ή μέσω WiFi, χωρίς όμως η λειτουργία του να εξαρτάται από αυτό, ενώ μπορεί να αντλεί πληροφορίες (reporting) και αποκλειστικά On-Line με "live" δεδομένα, από το Backoffice, δίνοντας στο σύστημα απεριόριστες δυνατότητες, χωρίς να απαιτούνται χρονοβόροι συγχρονισμοί!

B2B module

Χρησιμοποιώντας τα πλεονεκτήματα και τους μηχανισμούς διασύνδεσης με το ERP, το Module του B2B, έρχεται να ολοκληρώσει την κάλυψη των αναγκών, μίας επιχείρισης, δίνοντας άμεση πρόσβαση, όχι μόνο στο πελατολόγιο της, για καταχώριση on-line παραγγελιών, αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη οντότητα συνεργάτη της επιθυμεί (προμηθευτών, πωλητών, στελεχών κλπ), σε πληροφορίες που κρίνονται απαραίτητες από την ίδια, όπως On-Line Reports, Σελίδες Περιεχομένου (CMS), Ερωτηματολόγια κ.α., στοχευμένα σε κάθε ομάδα χρηστών.

Ειδικά, σε ό,τι αφορά το θέμα της Παραγγελιοδοσίας, απευθείας από τους πελάτες, υπάρχει δυνατότητα άμεσης επιβολής των κανόνων Τιμολογιακών Πολιτικών, από το ERP, χωρίς ειδικές διαδικασίες συγχρονισμών κλπ. ώστε να βλέπουν σε πραγματικό χρόνο τις δικές τους τιμές/εκπτώσεις.

Οι πλούσιες δυνατότητες σχεδίασης και τροποποίησης του interface της εφαρμογής, μέσω HTML/CSS/Javascript, μπορούν να μεταμορφώσουν την Web εφαρμογή, σε ένα περιβάλλον "οικείο" και ασφαλές για τον χρήστη, με τα λογότυπα και την "αισθητική" της επιχείρησης, ενώ το κόστος του Module, είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό σε σχέση τιμής/αποτελέσματος και σε σύγκριση με τα δεδομένα της αγοράς, στον συγκεκριμένο τομέα.